Klubben har fått pengar från Sekos centrala rekryteringsprojekt 80 000 och satsat på att resa runt till så många arbetsplatser som möjligt.

–Vi är alltid välkomna och har nästan varje gång fått nya medlemmar i samband med något av våra besök, säger Frida Strandberg Landin, som är projektansvarig tillsammans med Elisabeth Nordin.

Många anställda behöver prata

Frida berättar att många anställda har stort behov att prata om och diskutera sina villkor och sin arbetsmiljö och att de tagit sig tid till alla.

Projektet har fått namnet ”Alla räknas” för att klubben vill vara medlemsnära och finnas representerad på så många arbetsplatser.

Vilket är det bästa argumentet för att få fler medlemmar?

–Det är att dela med sig av sin egen historia, berätta varför jag själv är med i facket. Jag brukar fråga om de vi möter är med i facket och många har inte ens fått frågan tidigare. Jag lyfter fram tryggheten med ett medlemskap.

Vilka frågor får ni?

–Det handlar om löner, scheman och ensamarbete. Det är stora löneklyftor mellan de anställda och schemaläggningen skiljer sig åt mellan institutionerna. Jag brukar berätta att vi som fack kan påverka schemaläggningen, kollektivavtalet förutsätter att vi blir överens med arbetsgivaren.

–Ensamarbete är vanligt, särskilt på LVM-hemmen, behandlingshemmen för vuxna missbrukare. Det beror på låg bemanning och är en av de viktigaste arbetsmiljöfrågorna för oss.