I början av nästa år ska en ny verksamhet öppna i samma lokaler, uppger Sis. Vad är oklart.

Elisabeth Nordin, Seko Sis, besökte Lövsta igår onsdag. Hon berättar om medarbetare som är besvikna, arga och oroliga för framtiden. Antalet tjänsteår i staten kan avgöra hur det blir för den enskilde medarbetaren.

Osäkra anställningar

–Ingen kan vara säker på fortsatt anställning. Det kommer att finnas möjligheter till omplacering, säger hon. I dag har Sis inget förslag om hur Lövsta ska drivas vidare. När vi får ett förslag ska vi ta ställning till det.

Seko anser att Sis borde ha agerat tidigare och på ett mer humant sätt. Redan 2016 fanns det anledning att stänga och strukturera om, enligt Seko Sis. Verksamheten haltade.

–De senaste två åren har Lövsta haft sex institutionschefer. Samtidigt har två av de tre  avdelningarna arbetat upp en bra verksamhet. Vi kommer att kräva att åtminstone en av avdelningarna, med personal, får flytta över till en annan institution, säger Elisabeth Nordin.

Lövsta stängt

Sis stängde Lövsta tillfälligt i början av mars i år, en stängning som nu alltså förlängs resten av året. Sedan dess har större delen av personalen gått hemma med lön. De ungdomar som varit placerade på Lövsta har flyttats till andra institutioner.

–Vi undersöker nu vad våra medarbetare ska göra under resten av året. Vi inventerar även medarbetarnas kompetens för att se hur de kan arbeta vidare inom Sis från 2020, säger Ola Karlsson Rümkorff, kommunikatör på Statens institutionsstyrelse.

Inte för unga

Lövsta kommer, enligt Sis, att öppna nästa år, men inte som ungdomsinstitution. Hittills har hemmet tagit emot flickor och pojkar mellan 12 och 16 år.

–Det finns flera olika alternativ. Det kan bli vuxna missbrukare eller något annat. Vi hyr lokalerna och de är anpassade efter vår typ av verksamhet, säger Ola Karlsson Rümkorff.

Enligt Sis är orsaken till att Lövsta stängs att hemmet under en längre tid haft svårigheter att rekrytera tillräckligt med personal, med rätt kompetens. Något som Sis menar behövs för att säkra tryggheten och säkerheten för både personal och ungdomar