-Vi måste ha garantier för att förhandlingarna med Veolia leder någon vart, och ett skriftligt svar på vårt förslag är en sådan garanti. Om vi får positiva signaler är vi beredda att ge de lokala parterna mer tid, säger Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson.

Seko har lagt ett konkret förslag som innebär att Veolia inte ökar antalet deltidsanställda och går med på en reglering av timanställningarna. Som motprestation kan Seko tänka sig att göra avsteg i turlisteförhandlingarna.

-Det handlar om arbetstidens förläggning. Det finns regler i kollektivavtalet som Veolia anser begränsar möjligheten att få ut full tid av de heltidsanställda. Vi kan hitta en lösning på det genom att använda beprövade tekniker som andra företag använder, pooler och olika typer av morgon och kvällsgrupper, säger Valle Karlsson.

I morgon träffas Almega och Seko och då beslutar Seko om det centrala avtalet ska sägas upp eller inte. Om det inte sägs upp finns ändå en möjlighet för Seko att komma ur avtalet den sista maj, om det visar sig att de signaler som Veolia gett inte leder någon vart.

Ett alternativ är att parterna fortsätter förhandla ytterligare två veckor. Det förutsätter att alla är överens om det.

Förhandlingarna mellan Seko och Veolia har pågått en längre tid och handlar om att Veolia vill säga upp 250 personer och samtidigt ”erbjuda” en majoritet av dem återanställning på deltid, vilket Seko inte kunnat acceptera. Frågan om hur många som är övertaliga och som måste sägas upp är inte löst ännu. Seko har räknat och kommit fram till att övertaligheten är låg eftersom det har funnits så många timanställda.  

Samtidigt som det pågått lokala förhandlingar har Seko och Almega haft centrala förhandlingar om att utveckla innehållet i det centrala avtalet. Frågan om deltid- och visstid har dock lyfts in i dessa förhandlingar.

Parterna har möjlighet att säga upp det centrala avtalet varje år och Seko har sagt att avtalet sägs upp om det inte blir en lösning för Öresundståg.

Tidningen Publikt uppger att ST som också organiserar personal inom spårtrafiken beslutat att inte säga upp det centrala avtalet.