När Securitas skulle ta över räddningstjänsten på Arlanda flygplats från Falck blev de anställda uppsagda och fick söka tjänsterna på nytt.

Seko hävdade att det handlade om en verksamhetsövergång vilket skulle innebära att Securitas var tvunget att ta över alla 44 brandmännen från Falck.

Securitas satte sig dock på tvären och inledde en rekryteringskampanj, där de arbetssökande bland annat fick svara på intima sexfrågor (Läs mer: Sexfrågor vid anställningsintervju).

Till sist gav emellertid den nya entreprenören med sig och betraktar nu det hela som en verksamhetsövergång.

– Vi har kommit fram till en förhandlingslösning för våra medlemmar. De som är oorganiserade kan vi ju inte förhandla för men vad jag förstår får de också fortsätta, säger Christer Carlsson, ombudsman på Seko som skött de centrala förhandlingarna.

– Det finns ju annat folk som de för en nätt liten penning kan anlita för att förhandla om deras villkor, tillägger han.

Av medlemsutvecklingen att döma verkar de flesta inse att facket är en billigare variant. Tidigare hade Seko ett femtontal medlemmar bland brandmännen. Nu är man uppe i 41.