Rekryteringsbehovet finns i hela branschen och beror dels på ökad rörlighet inom branschen, vilket i sin tur hänger samman med högkonjunkturen, dels på pensionsavgångar. Men också på att Vattenfall växer på service och underhållssidan. Det investeras i elnätet i hela landet, vilket kräver personal.

För få utbildas

Enligt Vattenfalls HR-chef Dag Svensson utbildas för få till jobben inom elkraftsbranschen och han tycker att Vattenfall själv tar ansvar genom att samarbeta med gymnasieskolor och  högskolor.

-Det behövs också politiska beslut för att klara behovet, säger han.

Robert Lönnqvist är fackligt ombud för Seko på Vattenfall Services Nordic AB, samt ledamot i styrelsen för Seko bransch Energi.

Han bekräftar Dag Svenssons bild att personalbristen i branschen beror ökade investeringar och på att det utbildas för få

-Förr drev Vattenfall egna skolor för till exempel tekniker, men i och med att marknaden avreglerades förändrades villkoren och det blev alldeles för dyrt för ett bolag att driva en egen skola, säger Robert Lönnqvist.

Några tar hela kostnaden

Han tycker inte att det är rimligt att några få bolag ska ta hela kostnaden för att utbilda personal när man på samma gång konkurrerar med bolag som inte gör det.

-Felet är alltså att vi har en avreglerad marknad där alldeles för få är med och tar ansvar. Men vi behöver kompetensen, så både företagen och vi som fackförbund behöver hjälpas åt att attrahera människor till att välja energibranschen.

Driver upp lönerna

Bristen på personal driver upp lönerna i hela branschen, enligt Robert Lönnqvist.

-Det ser vi redan nu i till exempel teknikeryrket.

Vattenfall vill ha in fler kvinnor och fler med utländsk bakgrund i verksamheten.

-Vi försöker påverka tjejer via skolan. Fram till för några år sedan kanske det var svårt att vara kvinna i vissa jobb, men det är ett för länge sen passerat stadium, säger Dag Svensson.

Hälften kvinnor

På ingenjörssidan är det hälften kvinnor, enligt Dag Svensson. vilket han tror beror på att kvinnor är duktiga i skolan och studerar vidare.

-När det gäller nyanlända satsar vi på olika projekt och har lyckats ganska bra. Kraven på svenskan är dock höga, av säkerhetsskäl.

Trots att arbetet till stora delar är digitaliserat är arbetsuppgifterna för teknikerna i mycket desamma som tidigare, enligt Dag Svensson.

-Vi röjer skog vid kraftledningar och använder maskiner i arbetet, precis som tidigare. Så för den som vill arbeta fysiskt finns det mycket att välja emellan.