Seko kräver löneökningar med minst 2,8 procent och en än så länge icke angiven summa. Grundlönen för alla yrkes ska höjas med 1049 kronor och samtliga ersättningar och lönetillägg höjs med samma procentsats som månadslönen. Seko vill ha ettårigt avtal.

Almega svarar med yrkande om treårigt avtal, lokal lönebildning och nej till individgarantier, som arbetsgivarna menar inte upplevs som löneökningar och även försvårar jämställdhetsarbetet. Att få bort individgarantierna är Almegas främsta mål.

Seko driver även LO-samordningen krav på bättre föräldraledighetsregler och begär samtidigt att de regler som redan finns i järnvägsinfrastrukturavtalet rivs upp. Seko efterlyser även ett arbetsmiljöavtal.

Almega begär förlängd semesterperiod, för att istället för mellan juni och augusti kunna lägga ut semester mellan maj och september. Arbetsgivarna vill också införa ett nytt moment vid uppsägningar, den som lämnar sin anställning före uppsägningstidens slut ska betala ett skadestånd.

Järnvägsinfrastrukturavtalet omfattar bland annat Infranord där Seko har drygt 2 000 medlemmar.