Det visar en kartläggning som tidningen Arbetsvärlden gjort av lönerna bland ordföranden i fackföreningsrörelsen.

Valle Karlsson ligger betydligt högre än till exempel Fastighets ordförande Magnus Pettersson och Byggnads Johan Lindholm, som har en lön 64 110 kronor respektive 68 686 kronor per månad. Något han förklarar med att Seko har en annan lönemodell.

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

–Min högre lön innefattar även arvoden och ersättningar. En ny modell som antogs av Sekos kongress 2017.

Seko har ny lönemodell

Sekos modell innebär att ordförande meddelar inför året hur höga arvoden och ersättningar hen ska få och så regleras det året efter. Slutsumman ska bli 81 649 kronor.

–Det kan vara svårt att uppskatta i förväg. En del ersättningar är rörliga, arvoden kan ändras under året. Det sker val till styrelser och det kan bli förändringar, säger Valle Karlsson.

På Seko är det ersättningsutskottet som sätter lönen för ordföranden och Valle Karlsson vet inte varför det blev just 81 649 kronor. Han känner inte till några kriterier.

Tre styrelseuppdrag med arvode

I dag har Valle Karlsson tre styrelseuppdrag som ger arvode, i AFA, Trygghetsstiftelsen och Solhöjden. Han sitter även i styrelser utan arvoden.

LO har beslutat att ordförande inte får tjäna mer än 3,5 gånger en industriarbetares lön. Karl-Petter Thorwaldsson tjänar 104 480 kronor, enligt Arbetsvärlden.

Finns det en gräns för hur hög lön en fackförbundsordförande kan ha?

–Ja det gör det väl, men jag vet inte var den gränsen går. Jag berättar gärna om min lön och skäms inte över den. Jag har själv inte påverkat den.

–Det är inget 7-16-jobb, men vi arbetar inte heller 100 timmar i veckan, varje vecka. Jag har ansvar för 150 anställda och ett stort kapital att förvalta.

Vad gör du med lönen, som inte en lågavlönad kan göra?  

–Jag har samma vanor som tidigare. Men det är klart att jag kan unna mig saker som en lågavlönad inte kan och jag kan betala av på mina lån inför pensioneringen.

Förutom lönen har Valle Karlsson två skattepliktiga förmåner. Bostad i Stockholm och årskort på SJ.