Det visar LO nya lönerapport. Rapporterna är årligen återkommande och bygger på Statistiska centralbyråns lönestrukturstatistik och som visar löner från 1913 till 2014.

Förra året var medellönen för en arbetare 24 900 kronor, medan en tjänsteman i genomsnitt tjänade 36 600 kronor. Ett rekordstort gap, enligt LO, som räknat fram att skillnaden ökat med 150 procent på 20 år.

Samtidigt består lönegapet mellan män och kvinnor. Medellönen för samtliga kvinnor är 28 400 kronor och för män 33 100.

Skillnaderna mellan könen är större bland tjänstemän än bland arbetare, noterar LO.

Kvinnliga arbetare tjänar i genomsnitt 22 900 medan manliga har en snittlön på 26 300. Bland tjänstemän är motsvarande löner 32 900 och 40 900.

Samtidigt har utjämningen mellan kvinnor och män bland tjänstemän varit större än bland arbetare. Särskilt tydligt är det efter 2009 då det inte skett några förändringar alls bland arbetare. Enligt LO kan det bland annat förklaras av att män och kvinnor arbetar i olika branscher och att det inte förändrats särskilt mycket under senare år.

Ett säkert mått på lönenivån är att ju större andel kvinnor det är inom ett yrke, desto lägre medellön.

Orsaken till att löneskillnaderna fortsätter att minska mellan män och kvinnor bland tjänstemännen är, enligt LO, bland annat att fler kvinnor arbetar i mansdominerade yrken med höga löner, som exempelvis läkare.

Inför nästa års avtalsrörelse kunde LO-förbunden inte komma överens om hur en minskning av löneskillnaderna mellan män och kvinnor och mellan olika yrken skulle gå till. Därför blev det ingen samordning i 2016 års avtalsrörelse.