Lokföraren, som höll på med växling på rangerbangården, stod på utsidan av loket och körde med radiostyrning. I en växel spårade loket ur och kvinnan hamnade under loket.

– Vi vet inte varför loket spårade ur, utredningen som startas får visa om det var fel på växeln eller loket. Men så vitt jag kan bedöma så kan man i alla fall inte säga att olyckan berodde på bristande rutiner, men det får väl utredningen också visa, säger Bo Swedberg, klubbordförande på Green Cargo i Mellannorrland.

I dag ligger arbetet på bangården i Sundsvall nere.

­– Vi har haft en minnesstund med tyst minut över hela landet på morgonen i dag. Nu ska jag åka till Sundsvall för att prata med medlemmarna, säger Bo Swedberg.

Han tycker att arbetsgivaren skött det hela på ett bra sätt, med fokus på att ta hand om personalen. Ett kristeam har satts in, men det tog för lång tid, menar Bo Swedberg.

– Det finns ett avtal om krishantering med ett externt företag. Men det tog fem timmar för deras psykolog att komma till Sundsvall och det är alldeles för lång tid när det har hänt något sådant här. Nu fick de anställda ta hand om varandra till en början, men det behövs någon professionell som kan ta hand om krishanteringen.

Enligt Bo Swedberg är just växlingsarbetet ganska utsatt och det är inte ovanligt att det sker olyckor. Speciellt när man står på en vagn, som har mycket sämre steg att stå på än loken. Men efter påtryckningar från skyddsombuden har Green Cargo inlett ett arbete med att byta ut stegen på vagnarna så det ska bli säkrare.

Olyckan i Sundsvall har anmälts som en arbetsplatsolycka, vilket innebär att Arbetsmiljöverket, polisen och haverikommissionen kopplats in för att utreda olyckan.