-Det är jättetråkigt, ytterst beklagligt. Han var mycket rutinerad växlare och lokförare, säger Michael Lindgren, ordförande för Seko på Green cargo i Västerbotten.

I dag klockan 11 håller Green cargo en tyst minut till minne av den omkomne.

Lokföraren var i 50-årsåldern och stationerad i Luleå.

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål leder polisens utredning av olyckan. Trafikverket gör en egen utredning. Liksom Green cargo.

-Inget nytt har framkommit sedan förra veckan, säger Sohana Josefsson, kommunikationsdirektör på Green cargo.