Den omkomna lokföraren, en 55-årig kvinna, var mycket erfaren och hade arbetat som lokförare i 30 år.

– Hon var väldigt rutinerad och mycket försiktig. Och så vitt vi vet följdes alla rutiner och det var det ingen stressig situation, säger Bo Swedberg, ordförande på Seko Green Cargo i Västernorrland.

Han berättar att man konstaterat tekniska fel på loket efter urspårningen, men att man ännu inte vet om dessa fanns redan innan och i så fall skulle ha kunnat orsakat olyckan.

Vid olyckstillfället stod lokföraren utanpå loket och manövrerade med radiostyrning. I en växel krängde loket till och hon föll av, sedan vek loket ner sig och kvinnan hamnade under.

– För att de anställda ska känna sig trygga har Green Cargo tillfälligt tagit bort den aktuella loktypen, innan man vet vad som orsakade olyckan. Så nu kör man med en annan, större modell, säger Bo Swedberg.

Hos polisen pågår en förundersökning där det misstänkta brottet är vållande till annans död.

– Jag aktar mig för att redan nu komma med något utlåtande, men redan från början fanns ju misstanken att det var något tekniskt fel på loket. Så mycket kan jag säga, säger Petter Kjällman, chef för Sundsvallspolisen ekorotel som är den enhet som utreder misstänkta arbetsmiljöbrott.

Polisen samarbetar med Arbetsmiljöverket i utredningen, men där vill man ännu inte uttala sig.

– Jag har inget att säga förutom att ett inledande besök gjorts på platsen. Om ett par veckor kan vi ha mer att säga, säger Berndt Jonsson på Arbetsmiljöverket.

Även Haverikommissionen, Trafikverket och Green Cargo utreder händelsen.