Samtidigt som Socialdemokraterna accepterar vinster inom välfärdssektorn så funderar en LO-utredning på hur kongressens nej till vinster skall formuleras. Även Kommunal utreder frågan om vinster och LO kommer att invänta Kommunals slutsatser innan man presenterar sin egen utredning.

Seko Posten med cirka 16 000 medlemmar säger i ett uttalande ”att många medlemmar och förtroendevalda reagerat med både förvåning och ilska mot att LO:s ordförande i egenskap av ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott, har ställt sig bakom partiets hållning i frågan. Enligt vårt sätt att se det, ligger den ”mjuka” hållningen för vinstbegränsning långt från LO-kongressens beslut. Att LO:s ordförande medverkar i ett ställningstagande i partiet innan LO:s eget förslag är preciserat, måste betecknas som milt uttryckt uppseendeväckande.”

I uttalandet frågar man sig hur LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson ska agera om LO:s utredning kommer fram till ett förslag som går längre än partiets.

I uttalandet väcks frågan om samverkan mellan LO och Socialdemokraterna och en varning utfärdas för att både parti och fack kan ta skada om LO uppfattas som ”en filial till partiet” .