-Vardagsrasismen och den strukturella rasismen finns. Det är ingen tvekan om det. För oss handlar det om att lyfta upp det fackliga löftet om människors lika värde, säger hon.

Seko har avsatt pengar för 2015 och enligt förbundssekreterare Anneli Jonsson ska Alla kan göra något integreras i ordinarie verksamhet. Samtliga regioner har verksamhet på temat.

-Värderingsfrågor är viktigare än nånsin, säger hon.

Tanken med projektet ”Alla kan göra något” är att medlemmarna i LO-förbunden genom utbildning och diskussion ska få mod, styrka och kunskap att ta diskussionen, exempelvis vid fikabordet på jobbet, om främlingsfientlighet och diskriminering.