Tanken är att medlemmar med löner under en genomsnittlig industriarbetarlön på cirka 25 000 kronor ska få samma krontalspåslag som industriarbetarna. Övriga ska ges löneökningar i procent.

Även lägstalönerna ska höjas med samma krontal som industriarbetarna.

Till lönebildningsmodellen här även ett krav på en avtalsförsäkring i form av ett tillägg på 10 procent till föräldrapenningen under sex månader för respektive förälder.

LO vill även ha med tjänstemannafacken i sin modell, så att genomsnittslönen för vilken samma krontal ska gå ut kan höjas. Det skulle, enligt LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, gynna grupper som sjuksköterskor och lärare.

–Då skulle LO kunna kroka arm med tjänstemännen för att få bort de strukturella löneskillnaderna mellan män och kvinnor, säger han.

LO:s representantskap och respektive förbundsstyrelse måste godkänna modellen. Nivån på löneökningskraven bestäms senare.