LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson säger själv att det är en självklarhet med en höghastighetsbana som binder samman de tre skandinaviska huvudstäderna.

– Tänk om vi, de fackliga organisationerna, skulle gå in för det här, kanske i samarbete med arbetsgivarna.

Sekotidningen träffar LO-ordföranden på den kongress Nordens fackliga samorganisation (NFS) höll tidigare i höstas i norska Ålesund. Temat för kongressen var ett hållbart arbetsliv – ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Stort fokus hamnade på de ekologiska frågorna och vilka krav som klimatförändringarna ställer. Thorwaldsson som kallar sig själv för miljömupp tyckte att det var ett modigt initiativ och han beklagar att tankarna om det gröna folkhemmet har försvunnit lite.

– Det finns inte någon motsättning mellan jobb och miljö. När jag var med i Metall förstod vi att det inte går att hålla fast vid det gamla, vi måste ligga i framkant av utvecklingen. Gammal teknik ska ersättas och det som inte funkar ska bort.

– Svenska fack är helt osentimentala, se bara på den solidariska lönepolitiken, även om den inte fungerar nu när vi har massarbetslöshet. Det här betyder att det även går att möta miljöutmaningen. Men det behövs mer optimism. Det handlar om att göra dystopin till en optimistisk framtidsvision.

På kongressen kom även frågan upp om att använda en del av pensionskapitalet till investeringar i så kallade gröna jobb. Karl-Petter Thorwaldsson är inte helt avvisande.

– Som svensk säger jag inte ja eller nej, jag säger utred. Likväl som vi kan utreda etiska fonder så kan vi utreda fonder för gröna jobb. Men vi får inte glömma att det är ett enormt ansvar att handskas med andras pensionspengar.

LO-ordföranden uppskattar att NFS:s första officiella kongress tog upp miljöfrågorna ur en facklig vinkel och han efterlyser mer samarbete med miljöorganisationerna.

– Jag har alltid varit intresserad av miljöfrågor och tycker att miljörörelsen i mycket högre utsträckning borde söka lösningar tillsammans med fackföreningsrörelsen. Även om vi i första hand ska värna jobben för våra medlemmar. Där ska vi stå i framkant, inte i miljöfrågor.

– Men när det blir en win-winsituation, när vi och miljörörelsen är överens och hittar lösningar, då blir det rock’n’roll! Då gör vi stor skillnad tillsammans, för jobben och för framtidstron.

Karl-Petter håller med om att även facket måste närma sig miljörörelsen, trots att han ser svårigheter att förena de båda rörelserna med deras olika utgångspunkter.

– Men om Naturskyddsföreningen ringer så svarar jag absolut. Jag har ingen som helst beröringsskräck.