Det betyder att tio förbund nu lagt varsel om sympatiåtgärder. Elektrikerna, Hotell- och restaurang, SAC, SLFF, IF Metall, Fastighets, Kommunal, GS, Målarna och Livs.

Livs varsel gäller från den 27 juni klockan 05:00. Då blir det strejk på och blockad mot allt arbete som utförs av personal som är anställda på Adecco och som hyrs ut till Marabou Mondelez international i Upplands Väsby.

Tre dagar senare träder Målarnas sympatistrejk ut i Västerås, Tillberga och Sala på företaget MPA Rostskydd. Medlemmarna arbetar på lacksavtalet.

Målarförbundet pekar i sitt pressmeddelande på att konflikten handlar om ordning och reda på arbetsmarknaden och att Seko strider för rimliga krav på att minska antalet visstidsanställningar. Frågan är principiellt viktig eftersom deltids- och timanställningar ger löner som inte går att leva på.