Det sannolika är att riksdagen så småningom lämnar tillbaka ärendet till arbetsmarknadsutskottet där det får vila i ett år. Under tiden är det val och oppositionen hoppas kunna förändra lagförslaget innan det är dags att fatta beslut.
Oppositionen är mycket kritisk till regeringens förslag som man menar går längre än EU-domen kräver. De rödgröna ogillar bland annat förbudet mot att av utländska företag kräva