Sveriges länsstyrelser är i stort sett eniga – även om de uttrycker sig på annat sätt. De vill låna pengar, eller höja skatten för att få fart på investeringar i bostadsbyggande och i nya spår.

Lagom till politikerveckan i Almedalen har fackförbunden inom 6F fått den rapport de låtit Sifo göra om länsstyrelsernas syn på investeringar. Rapporten presenterades av Janne Rudén och av Byggnads ordförande, Johan Lindholm, på ett seminarium.

Bostäder och infrastruktur hänger ihop, ju fler hus som byggs, desto längre från stadskärna och arbetsplatser hamnar de. För att tillvaron ändå ska gå ihop för människor krävs möjligheter att pendla på ett smidigt sätt.

Och att det behövs fler nya bostäder och en upprustning av de gamla är uppenbart för alla, både bostadslösa och politiker. Lika uppenbart är att det saknas investeringar i järnvägen, i nya spår och för underhåll av de gamla. Det vet både resenärer och transportköpare.

Janne Rudén konstaterade på seminariet att svaren från länsstyrelserna bekräftar vad man redan visste.

Frågan blir då varför inget händer när, nästan, alla är överens? Svaret är pengar, och därav det inledande citatet. För även om det nu är billigt att låna och Sverige har en hög kreditvärdighet så säger regeringen nej.

Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting, konstaterade att det visserligen handlar om mycket stora investeringar, men att det på sikt kommer att bli dyrare om man inte genomför dem.

Panelen, som även bestod av landstingspolitiker från Göteborg och Malmö, var enig med de två förbundsordförandena om behovet att påverka regeringen, och det fanns en förhoppning att även den skulle komma att inse behovet av att låna till investeringar.

För som en representant för en länsstyrelse säger om att låna i rapporten : Slår man ut det på nyttan så är det så himla värt det.