På så sätt får statligt anställda samma villkor som övriga på arbetsmarknaden. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, Seko, OFR S/P/O och Saco-S.
Hur mycket avgifterna sänks är inte klart ännu. Först i oktober ska de intresserade bolagen, bland andra Alecta, Folksam-LO och AMF, presentera sina produkter. Det man lovat är att hålla sig till vissa maxgränser, som högst 0,2 procent i avgift i traditionell försäkring.
– Det är en tvåvägsraket, säger Hans Norin, som representerar OFR. Först har bolagen gått med på grundvillkoren, nästa steg är att de ska ta fram konkurrenskraftiga produkter.
Parterna har bestämt att anslutningsförfarandet ska vara öppet.
Förhoppningen, enligt Hans Norin, är att bolagen ska känna större press om villkoren redovisas öppet.
De nya lägre avgifterna kommer att gälla från 1 januari 2011 och i normalfallet kommer det inte att krävas något omval för den enskilde för att få den lägre avgiften. En fond försvinner i samband med förändringen, Arkitekternas pensionskassa, och en tillkommer, Alecta pensionsförsäkring.