– I dag är läget bättre, på det stora hela blir man duktigare och duktigare från ledningens sida, men det återstår fortfarande en hel del att göra, säger Sekos representant Bo Berglund.

Saltvik har cirka 250 anställda på häkte och anstalt och situationen skiljer sig åt mellan olika enheter, enligt Bo Berglund, som understryker att ledningen inte ska slå sig för bröstet och tro att allt är frid och fröjd.

–Jag brukar säga att om det är problem på golvet så är det bara ledningen som kan göra något åt det. Vi som jobbar ute har inte makten att förändra.

De brister som Bo Berglund alltjämt jobbar med är bland annat vakanssättning. Det vill säga att personal som är borta inte ersätts.

– Saltvik har absolut inte för mycket folk, säger han.

Hans Berglund är huvudskyddsombud. Han ger samma bild av läget som Bo Berglund.

– Det är inte akut som tidigare, organisationen har stabiliserat sig, men på vissa punkter är det fortfarande tungt.

Bo Berglund hoppas en del på den verksamhetsanalys som just nu genomförs inom hela Kriminalvården. Den ska ge en bild av verksamhetens behov, både personalens och de intagnas, och ligga till grund för bland annat schemaläggning. Resultatet ska förhandlas med facket.

– Det sägs att analysen inte syftar till att dra ner på personal. I stället ska innehållet i verksamheten styra bemanningen. Vi hoppas på det, säger Bo Berglund.