Tvärtom visar LO:s jämförelse mellan olika länder att Sverige och övriga Norden, som har förhållandevis höga ingångslöner, också har lägre arbetslöshet än länder med låga ungdomslöner.
Därmed faller arbetsgivarnas argument att lägre löner för unga skulle öka deras möjligheter att få jobb. Allt enligt LO:s avtalssekreterare Per Bardh.
– Almegas vd Jonas Milton har föreslagit att ingångslönerna ska frysas i några år. Vi har räknat ut att om en diskares lön fryses under tio år skulle lönen motsvara en lön på 11 000 i dag, säger Per Bardh.
– Något sådant kan inte fackföreningsrörelsen acceptera.
I rapporten har LO inte undersökt vad det beror på att många ungdomar är arbetslösa och varför det exempelvis är lägre ungdomsarbetslöshet i Norge och Danmark än i Sverige.
Per Bardh tror att det hänger samman med utbildning. I våra grannländer är den bättre samordnad med arbetsmarknaden, anser han.
– I Sverige lämnar 20 procent av en årskull gymnasiet utan examen, vilket ökar risken för arbetslöshet.
I den avtalsrörelse som drar i gång i höst kommer lägstlönerna att vara en viktig fråga. LO-förbunden kräver, enligt Per Bardh, att ingångslönerna ska följa den allmänna löneutvecklingen, något som förbunden dock inte fick fullt genomslag för i den förra avtalsrörelsen.