Siffran, 14,1 procent, visar skillnaden om man jämför kvinnor och män rakt av, oavsett yrke, ålder, utbildning med mera. Väger man däremot in dessa faktorer krymper skillnaden till 5,9 procent. Det är den så kallade oförklarade löneskillnaden.

Den största oförklarade löneskillnaden, 9,2 procent, återfinns bland tjänstemän i privat sektor. Motsvarande löneskillnad inom landstingen är 4,6 procent. Den minsta oförklarade löneskillnaden, 0,6 procent, har kommunerna.

– Den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män återfinns i olika yrken. Att skillnaderna minskat beror i huvudsak på att det blivit fler kvinnor i yrken med högre löneläge. I åldrarna över 45 år har fler kvinnor fått ledningsarbete och det påverkar också löneskillnaden, säger Medlingsinstitutets statistikansvarige John Ekberg i en kommentar till rapporten.