Då Arbetsmiljöverket den 14 juni 2016 inspekterade ett asfaltverk som var uppställt i ett grustag i trakten av Storuman pågick tillverkning av beläggningsmassor som innehöll mer än tre viktprocent kvarts.

Enligt verkets föreskrifter om kvarts–stendamm i arbetsmiljön ska då resultat av undersökning av arbetsförhållandena, riskbedömning och åtgärder dokumenteras skriftligt. Dokumentationen ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Men vid inspektionen kunde inte Svevia visa upp den efterfrågade dokumentationen, och fick därför ett avgiftsföreläggande med sanktionsavgift på 150 000 kronor.

Då Svevia inte godkände föreläggandet ansökte Arbetsmiljöverket hos Förvaltningsrätten i Umeå om att sanktionsavgiften skulle dömas ut.

Bolaget meddelade då att man accepterade sanktionsavgiften, och förvaltningsrätten har nu i en dom slagit fast att Svevia ska betala den förelagda avgiften.