Framför allt är det deltids- och visstidfrågan som engagerar. Men för Krösatåg finns det också en konkret anledning att strejka.

-Vi har nyligen tagits över av Veolia och förhandlar om ett nytt lokalt avtal. Det dyker upp antydningar om att Veolia vill ha en liknande lösning som på Öresundståg när de säger att det inte är tillräcklig effektivitet i våra scheman, säger Lars-Inge Hållander, klubbordförande på Krösatåg.

Krösatåg är uppdelat i två delar, Norr med Nässjö och Värnamo som stationeringsorter, och Syd med Växjö och Karlskrona.

-Vi planerar som bäst för en bra strejkorganisation på det ganska stora området, säger Lars-Inge Hållander.

Stödet bland allmänheten är starkt för de frågor som Seko strejkar för, det märks även i Småland.

-Det här är en viktig fråga för hela svensk arbetsmarknad. Människor ser att det är en nedmontering av den svenska modellen, säger Mats Andersson, sekreterare i klubben på Krösatåg.

Han säger att medlemmarna är redo för konflikt, en del mer stridslystna än andra.

-Annars är det lugnt, ingen oro för hur man ska gå tillväga. Trots att det för de allra flesta blir första gången man tas ut i konflikt, säger Mats Andersson.

Vad gör ni om lösningen på konflikten inte blir så bra som medlemmarna hoppas?

-Det går inte att backa. Vi kan inte göra en dålig uppgörelse. Då blir det omöjligt att komma tillbaka en annan gång med samma krav, säger Lars-Inge Hållander.