Igår berättade Sekotidningen att Balfour Beatty Rail vunnit upphandlingen av banunderhållet i Västra Götaland från Banverket Produktion.
Per Gunnar Anderssons kritik handlar främst om att Balfour Beatty inte har tillräckligt med kvalificerad personal för att ta över verksamheten.
Vad kommer då Balfour Beattys övertagande av underhållet i Västra Götaland att innebära för Banverkets personal?
– Det är omöjligt att säga idag. I januari ska riksdagen besluta om bolagiseringen av Banverket Produktion. Efter det är det fråga om vilken arbetsgivarorganisation Banverket Produktion kommer att tillhöra och därmed vilket avtal som kommer att gälla, säger Per Gunnar Andersson.
Enligt utredningen av Banverkets bolagisering bör Banverket Produktion i framtiden tillhöra Almega medan Balfour Beatty idag tillhör Byggindustrierna.
– Själv skulle jag föredra att ett bolagiserat Banverk ligger kvar hos statliga Arbetsgivarverket. Det avtalet är bättre och där har vi bland annat Trygghetsstiftelsen, säger Per Gunnar Andersson.
Han menar att det inte är omöjligt trots bolagiseringen.
– Exempelvis Vägverket Produktion ligger, trots bolagiseringen, kvar hos Arbetsgivarverket och det kan Banverket också göra. Då kan vi behålla våra trygghetsavtal.
Balfour Beattys vd, Magnus Jonasson, vill inte ge någon kommentar innan kontraktet är helt klart. Men företaget hänvisar till underhållskontraktet på Mälarbanan, där ”vi bedriver vårt åtagande med egna kvalificerad medarbetare”.
Leif Andersson