– Jag är glad att det blev så här, det här är inget stora jättar som MTR ska blunda för, säger kvinnan som vill vara anonym.

Det var sommaren 2018 som hon skickade en jobbförfrågan till MTR. Hon var intresserad av att arbeta som tunneltågförare eller stationsvärd på pendeltågen.

I mejlet passade hon på att fråga om scheman kunde anpassas, då hon har sina två barn varannan vecka.

Hon reagerade starkt på svaret hon fick. Arbetstider kunde inte anpassas med hänsyn till att hon har barn. På företaget jobbar nyanställda ofta eftermiddagar och kvällar, dessutom finns en senioritetsprincip – den som arbetat längts, väljer först.

”Blev chockad”

”Om din situation skulle komma att förändras är du varmt välkommen att söka jobb på MTR”, står det i mejlet.

– Jag blev chockad. Det innebär att ensamstående föräldrar exkluderas av en av Stockholms största arbetsgivare. Det känns oerhört orättvist – de beter sig som på 1800-talet, sa kvinnan till Sekotidningen i en tidigare intervju.

Det kanske inte händer något den här gången, eller nästa. Men tredje eller fjärde gången så kanske det gör det

Det säger kvinnan som anmälde MTR Tunnelbanan.

Efter händelsen anmälde hon MTR till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som begärde svar från bolaget, samt att få ta del av deras likabehandlingsplan, riktlinjer och rutiner.

DO kom snabbt fram till att MTR inte verkade följa bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen, som trädde i kraft 1 januari 2017.

Därför togs beslut att vidga tillsynen för att kontrollera om bolaget lever upp till lagen, förklarar Claes Lundstedt, pressansvarig. I slutet av september avslutades ärendet och kritik riktades mot bolaget för att de nya reglerna inte följs.

”Det framgår att bolaget arbetar med olika områden, som till exempel rekrytering och befordran samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap, men det framgår inte av de inlämnade uppgifterna att bolaget arbetar med alla områden utifrån samtliga diskrimineringsgrunder” skriver DO i beslutet.

”Lite pessimistisk”

En skyldighet som ställs på arbetsgivare är att motverka diskriminering. På den punkten får MTR Nordic bassning för att inte ha jobbat med frågan enligt kravet om de fyra stegen: undersöka, analysera, åtgärda, utvärdera och följa upp.

I företagets medarbetarundersökningar har inte alla diskrimineringsgrunder inkluderats.

”DO konstaterar att diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck saknas” står det i DO-beslutet.

Det är heller inte tillräckligt tydligt i MTR Tunnelbanans riktlinjer att det är förbjudet för arbetsgivare att utsätta arbetstagare för repressalier.

Trots att DO i slutändan inte gick till botten med just kvinnans jobbansökan och hur hon behandlades säger hon sig vara nöjd, dels eftersom MTR tvingats att besvara frågor om händelsen till DO, men också för att bolaget nu har ögonen på sig.

– Det kanske inte händer något den här gången, eller nästa. Men tredje eller fjärde gången så kanske det gör det. Jag är lite pessimistisk, det brukar ju ta rätt länge innan det faktiskt händer något i sådana här stora bolag, säger hon.

Lars Nyström, arbetsmiljöchef på MTR Nordic, medger att bolaget borde ha ”paketerat alla åtgärderna på det sätt som DO önskar”.

– Vi kommer att arbeta in detta i kommande plan. Vi borde ha varit tydligare med hur verksamhetens behov styr utbudet av arbetstider och att vi enligt gällande kollektivavtal inte kan garantera några specifika arbetstider till någon enskild individ, säger han.