Förra året fattade Green Cargo beslut om att dra ned på dubbelbemanning vid växlingsarbeten. Totalt rör det sig om 30 arbetsställen runt om i landet.

– Bemanningsändringar görs om det finns säkerhetsmässiga förutsättningar för det. Varje förändring kommer att riskanalyseras innan den genomförs, säger Håkan Sjöström, säkerhetsstrateg på Green cargo.

Syftet bakom nedskärningarna är att spara pengar och öka konkurrenskraften.

– Eftersom våra kunders behov och vår verksamhet ständigt förändras och anpassas är det svårt att avgöra hur stora förändringar som kan komma ifråga men målet är att komma så nära en optimal balans mellan effektivitet och säkerhet som möjligt.

”Taskigt till i tiden”

De första bangårdar som berörs av eventuella förändringar är Piteå, Norrköping, Eskilstuna, Nässjö, Älmhult, Malmö, Karlshamn. I nästa steg, Boden, Luleå, Karlstad och Trelleborg.

– Det avgörande beslutet tas av lokal chef på respektive ort efter riskanalys, turlistförhandling och involvering av skyddsombud och det arbetet pågår, säger Håkan Sjöström.

Hans Danvall, arbetsmiljöansvarig på Seko Green cargo, menar att även om gällande regelverk följs, så är det inte lika säkert med enbemannad växlingsarbete.

– Det kommer man aldrig ifrån. Personalen känner sig tryggare när man är flera. Sen kan det på enskilda upplägg fungera att vara ensam, men förutsatt att riskanalyser och checklistor är gjorda och godkända.

”När vi är ute och växlar ensamma hos kunder förutsätter jag att man har riskanalyserat och följt våra checklistor som vi är överens om. Finns inte förutsättningar att ensamväxla så ska vi inte göra det”, säger Hans Danvall, arbetsmiljöansvarig på Seko Green cargo.

Sekos ordförande på Seko Green Cargo Småland, Simon Josefsson, tycker att bemanningsändringarna ligger ”taskigt till i tiden”. Detta med anledning av fyra dödsolyckor som skett på Green cargo de senaste åren, som på olika sätt har koppling till växlingsarbete.

Den senaste dödsolyckan inträffade i Piteå i början av november förra året. En 60-årig radioloksoperatör stod längst bak på ett backande tåg när han klämdes ihjäl vid en kollision med en lastbil.

Ett tiotal olyckor, och ett tiotal allvarliga tillbud har även inträffat vid växlingsarbeten på Green cargo sedan 2012.

”Fråga om sekunder”

I november förra året inleddes ett arbete på Green cargo att se över om arbetsmoment vid växlingsarbeten behöver förnyas. Detta efter ett hot från Arbetsmiljöverket om vite på en halv miljon kronor.

Arbetsmiljöverket menar att varken i dödsolyckan i Bastuträsk i januari 2018, eller på bangården i Borlänge samma år, fanns något system för att undersöka och riskbedöma arbetsuppgifterna vid växlingsarbeten.

Redan i dag är enbemannad växling med radiostyrning vanligt förekommande. Men Simon Josefsson, som är lokförare och radioloksoperatör, anser att den största riskfaktorn med enbemannad växlingsarbete är om något går fel. Då är möjligheten att snabbt få hjälp extremt viktigt. Att ha en kollega med sig är säkrare, förklarar han.

– Radioloksoperatörer har fallarmstelefon. Om den landar i horisontellt läge kontaktas SOS-alarm som ringer upp den anställde. Men problemet är att om personen inte kan svara, då kontaktas Green cargo i Hallsberg som får försöka nå den anställde. Det hela kan ta sin lilla tid. När en olycka sker kan det vara en fråga om sekunder eller minuter.