Den sänkta arbetstiden har gjort att det fattas förare och Green cargo har därför sagt upp krisavtalet för lokförarna i Långsele, Vännäs, Ånge och Skelleftehamn.

Från 1 april arbetar förarna åter heltid och har full lön. För övrig personal, administration och växlare, gäller dock avtalet fortfarande.

–Vad var det vi sa, säger Michael Lindgren, ordförande för Seko Green cargo i Umeå. Vi trodde inte att verksamheten skulle gå ihop med kortare arbetstid och det gjorde den inte heller. Någon fattade ett dåligt beslut.

Michael Lindgren säger att timanställda pensionärer kallats in för att klara tågtrafiken och många lokförare har fått arbeta mertid.

Exakt hur mycket mertid och övertid samt vikarier som fått kallas in är oklart när detta skrivs.

–Vi väntar på siffror från Green cargo om hur det gått, säger Peter Lundmark, styrelseledamot i företagsfacket.

Fackets intryck är att företaget på vissa orter tvingats använda arvodister, timanställda, i allt för hög grad, vilket strider mot krisöverenskommelsen och sticker i ögonen på personal som tvingats gå ner i tid. 

Samtidigt som orterna i norr delvis plockats bort från krisavtalet träder produktionspersonal i Borlänge in i överenskommelsen från 1 april. Daniel Åkerström är lokförare i Borlänge och förtroendevald i Sekoklubben. Han tror att det blir tajt att klara trafiken, men ser personligen fram emot att få mer ledigt under de två månader som avtalet gäller.

Krisavtalet med arbetstidsförkortning och lönesänkning gäller till och med maj månad.  I höst blir det frivilligt att gå ner i tid och lön.