–Arbetsgivaren står fast vid uppfattningen att det ska göras en bedömning för varje enskild intagen, precis som det var tidigare, säger Christer Henriksson, central samordnare för Seko inom Kriminalvården.
Arbetsmiljöverket meddelade ett omedelbart förbud mot ensamarbete på rastgården på taket på häktet efter att en kriminalvårdare blev misshandlad till döds av en intagen i början av oktober. Kvinnan var ensam när den intagne kom upp på promenaden trots att det, enligt Kriminalvården, fanns ett beslut om att det skulle vara två som tog emot honom. Han bedömdes som farlig.
Arbetsmiljöverket anser att informationen om riskbedömningen har sådana brister att det tills vidare alltid ska vara två som tar emot intagna på promenaden, oavsett säkerhetsbedömning.
Kriminalvården överklagade beslutet förra veckan och menar att det inte behövs i alla lägen.
– Samma modell som tidigare alltså. Trots att det ledde till att en anställd dog, säger Christer Henriksson.
Seko står fast vid kravet att det inte ska förekomma något ensamarbete alls tillsammans med intagna och att säkerhetsklassningen av de intagna måste kvalitetssäkras.
– Man kan ju fundera hur det fungerar när en person som bedömts som särskilt farlig lämnas med en ensam vårdare, säger Christer Henriksson.
Vid mötet upprepade Kriminalvården sitt löfte att genomföra en inventering av allt ensamarbete på såväl häkten som anstalter. Inventeringen ska göras i samarbete med de fackliga organisationerna.