Uppdatering: Förvaltningsrätten beslutade i en dom i mitten av maj 2020 att häva Arbetsmiljöverkets förbud. Skyddsstoppet är därmed borttaget. Det finns en överenskommelse mellan Kriminalvården och skyddsorganisationen att arbeta efter Arbetsmiljöverkets beslut om högst två klienter per transport.

Chefen för transportenheten, NTE, Johan Mellgren uppger att Kriminalvården trots beskedet från Arbetsmiljöverket håller fast vid sin överklagan av skyddsombudsstoppet. Förvaltningsrätten hävde nyligen stoppet i väntan på slutgiltigt beslut. 

–Vi kommer inte dra tillbaka överklagan, vi måste få skyddsstoppet hävt för att inte riskera vite, om vi arbetar på det sätt som vi och skyddsorganisationen kommit överens om, skriver Johan Mellbring i ett mejl.

Johan Mellbring, chef för NTE

Huvudskyddsombudet på NTE, Thomas Petersén, vill att stoppet ligger kvar men tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket gör ett formellt undantag för olika typer av nödsituationer.

Max två intagna per bil

Arbetsmiljöverket vill inte kommentera sitt yttrande eller NTE:s besked att överklagan ligger fast.

Det var i början av april som skyddsombudet Thomas Rosén la ett skyddsstopp på transportenheten för att minska risken för smittspridning under transport. Arbetsmiljöverket fastställda stoppet, som innebar att det ska vara ett säte mellan intagen och personal i bilarna, det vill säga max två intagna eller klienter per transport.

Kriminalvården överklagade beslutet till Förvaltningsrätten med hänvisning till att stoppet hindrade personalen att ingripa vid en nödsituation, som en bilolycka eller om det uppstår ett läge med hot och våld. Johan Mellbring ansåg att det fanns en risk för att Arbetsmiljöverket i ett sådant läge skulle kräva ett vite, det vill säga en form av böter.

Skyddet vill ha kvar stopp

Det finns en överenskommelse mellan arbetsgivaren och skyddsorganisationen om att det även utan skyddsstopp ska vara ett säte mellan personal och klient i bilen. Den tillämpas enligt Johan Mellbring.

Skyddsorganisationen vill ändå att stoppet ligger kvar för att det ger en extra tyngd i vad som gäller.

Förvaltningsrätten kan idag inte uppge när det slutgiltiga beslutet kommer.