Det visar en medarbetarundersökning som Kriminalvården genomförde hösten 2012 och som Sekotidningen tagit del av. Just nu redovisas resultatet lokalt och regionalt inom myndigheten.

Undersökningen visar också att anställda inom Kriminalvården ger lägre betyg till sina chefer än andra statligt anställda. Och att kriminalvårdspersonal är mindre motiverad på grund av dessa ledarskapsbrister. Ledarskapet måste utvecklas, skriver konsultföretaget som gjort undersökningen.

–Ledarskapet inom Kriminalvården är inte bra och om personal som utsätts för kränkande behandling ser att inget händer så är det klart att förtroendet minskar, säger Thomas Hagsten på Seko Kriminalvård.

Han är inte förvånad över de låga siffrorna för ledarskapet inom myndigheten. Det är brister som Seko länge pekat på.

Han är däremot förvånad över att så många utsätts för kränkande behandling utan att något händer.

–Jag tycker att det finns en tydlig koppling mellan bristande ledarskap och att kränkningar inte åtgärdas, säger Thomas Hagsten.

Den stora diskussionen inom Kriminalvården under de senaste åren är frågan om ensamarbetets vara eller icke-vara. Facket vill stoppa allt ensamarbete medan arbetsgivaren vill komma åt det som kan anses vara riskfyllt.

Frågor om ensamarbete är dock inte med i medarbetarundersökningen.

–Vi vill ha med den typen av frågor, men arbetsgivaren sa nej med motiveringen att ensamarbetet hanteras i särskild ordning i det systematiska arbetsmiljöarbete, säger Thomas Hagsten.

I en kommentar till resultaten säger Kriminalvårdens personalchef Margareta Sandberg till Dagens Nyheter att kränkande behandling aldrig kan accepteras men att ännu inte är klart vilka åtgärder medarbetarundersökningen leder fram till. Den är en del av ett utvecklingsarbete, säger hon.