Björn Eriksson är Seko-ombud på Skänninge. Han undrar vad som hade hänt om inte andra intagna ingripit.

–Hon var ensam personalen vid tillfället, säger han. Tack och lov har vi varit förskonade från liknande händelser tidigare.

Vårdaren var på ute rastgården med några intagna och gick in på en avdelning för att hämta en boll. Inne på avdelningen ville en av killarna också gå ut på rastgården, men fick nej. Han blev förbannad och slog till kriminalvårdaren. Hon klarade sig med lätta skador.

Enligt Björn Eriksson, som arbetat 30 år inom kriminalvården, hade den intagne som slog en normal farlighetsklassning. Därför vidtogs inga särskilda försiktighetsåtgärder. 

Björn Eriksson säger att bemanningen är det stora bekymret och ett av skälen till att överfallet kunde inträffa.

På Skänningeanstalten är det inte färre kriminalvårdare än tidigare, men de intagna mår sämre. Det är gängbildning och många som har psykiska problem och som tidigare fanns på annat håll.

–Vi behöver vara fler i personalen så att vi får tid att arbeta med de intagna, samtala och få tryggheten i att känna varandra. Det ökar säkerheten. I dag är vi alldeles för stressade.

Markku Murtosaari, samordnande huvudskyddsombud för Seko inom Kriminalvården, säger att händelsen i Skänninge är typisk.

–Det är normalklienterna som står för de allra flesta incidenter. Kriminalvården säger att det görs riskbedömningar hela tiden som vi kan rätta oss efter, men det är ingen garanti.

–Så fort vi kliver in på en anstalt eller häkte är du i en riskfylld miljö. Riskerna måste byggas bort, med mer personal. Hur många gånger ska vi behöva påpeka det, undrar Markku Murtosaari.

Inte ens Arbetsmiljöverket ger tillräckligt med stöd, anser han. Efter en inspektion av ensamarbetet för två år sedan skulle kriminalvården anställa fler, men det har inte hänt. Inte heller incidentrapporteringen fungerar tillfredsställande, enligt Markku Murtosaari.

–Det är väldigt få incidenter som rapporteras till Arbetsmiljöverket. Många chefer vill undvika uppmärksamhet och ge oss rätt.

Tf kriminalvårdschef Rolf Rydell säger i en kommentar att händelsen på Skänninge är ytterst ovanlig.

Incidenten anmäldes i dag till Arbetsmiljöverket. Händelse har även polisanmälts.