Under måndagen rapporterade Sveriges Radio P4 Väst att ett utbrott av covid-19 tvingar Kriminalvården att stänga en avdelning på Sveriges största öppna anstalt Östragård i Vänersborg. Nio intagna och sex anställda ska ha insjuknat med milda symptom.

Per Simonsson som är regional samordnare för Seko Väst inom Kriminalvården är inte förvånad.

– Vi omsätter ju ganska mycket intagna i och med att det är en öppen anstalt. Våra intagna är inte heller de som går och vaccinerar sig, säger han.

Har de intagna erbjudits vaccinering på anstalten?

– Vi har vaccinerat på anstalten i den mån vi hinner och folk vill ta vaccinet. Normalt sett skulle vi ha en ganska god skyddseffekt, men på en öppen anstalt där folk inte sitter så länge blir det svårare att se till att intagna har tagit bägge sprutorna, säger Per Simonsson.

Förvånad över att anställda smittats

Per Simonsson är mer förvånad över att personal ska ha smittats. En hög andel är vaccinerade och det finns enligt honom bra rutiner för att både motverka och hantera smittspridning. Utöver att hålla avstånd och vara noga med hygien används skyddsmask och även visir om man misstänker smitta.

– Min bedömning är att vi är betydligt bättre rustade i dag än för ett år sedan, säger han.

Tidigare utbrott på anstalten

Östragård och anstalten Brinkeberg, som ligger intill, har tidigare haft covidutbrott. I detta fall stängs en del av en avdelning, så att intagna med bekräftad covid-19 inte smittar personal eller andra intagna. 

– Det har visat sig vara ett framgångskoncept. Ju fortare man kan isolera de smittade, desto mindre risk att det sprider sig, säger Per Simonsson.

Finns det en oro för smitta bland anställda?

– Nej, det var väl egentligen när pandemin började som man var orolig. Då fanns inte alla rutiner och skyddsutrustning på plats, men i dag är det inte någon större oro.

Drygt 40 anställda arbetar på Östragård och anstalten har 110 ordinarie platser för intagna i säkerhetsklass 3.