I går överlämnade Seko sina yrkanden till Arbetsgivarverket och en viktig del handlar om arbetsmiljön och risken för hot och våld inom framför allt kriminalvården.

Sedan mordet på häktet i Huddinge hösten 2011 har Seko drivit kravet om stopp för allt ensamarbete, utan att få något gehör hos arbetsgivaren. Kriminalvården vill fortfarande att det ska göras en riskbedömning i varje enskilt fall. 

Lönekraven är desamma som inom övriga områden, vilka följer LO-samordningens rekommendationer. På det statliga området vill Seko även höja lägstalönerna med 860 kronor, höja samtliga ersättningar med samma procentsats som lönerna och Seko yrkar på en bättre lokal löneprocess.

Seko har ett särskilt yrkande för de som kommer att anställs enligt kommande lag om vissa försvarsanställningar eller motsvarande avtal. Även dessa ska omfattas av trygghetsavtalet, anser Seko, som annan statligt anställd personal.