-Vi vill också ha en låglönesatsning, det är relativt stora grupper inom kommunikation som tjänar under 24 000 kronor per månad, säger Renaldo Tirone, ombudsman med ansvar för kommunikationsavtalet.

Almega yrkar på att den lokala löneprocessen ska utvecklas och lägger stor vikt vid att öka flexibiliteten när det gäller arbetstider. Arbetsgivarna vill till exempel öka möjligheten att ta ut övertid och mertid. Almega vill också halvera varseltiden för schemaändringar – från 14 dagar till 7 dagar.

Seko lägger i sina yrkanden stor vikt vid att stärka tjänstepensionen. Förutom en höjd avsättning med 0,2 procent vill Seko anställda ska få möjlighet att ta ut övertidsersättning i form av extra pensionsavsättning. Samt att semestertillägget på 0,8 procent ska kunna bytas mot avsättning till tjänstepensionen eller fem extra semesterdagar.

Många brevbärare och flyganställda har svårt att ta ut sina raster och pauser och här yrkar Seko på att arbetsgivaren i förväg ska ange när och hur lång rast och paus ska vara.

-På så sätt kan personalen täcka upp för varandra och exempelvis få sin lunchpaus, säger Renaldo Tirone.

Som Sekotidningen tidigare berättat har Arbetsmiljöverket ställt krav på att Bring Citymail ska ordna möjlighet till toalettbesök för brevbärarna. Bring har överklagat till Förvaltningsrätten. Seko återkommer nu med ett avtalskrav som säger att personalen ska kunna gå på toa och ta sin sin paus efter överenskommelse med lokala parter.

Kommunikationsavtalet omfattar företag som Postnord, Bring Citymail, Swedavia och Menzies. Avtalet löper ut den sista juli men parterna siktar på att bli klara senast i mitten av juni.