I juni riktade Arbetsmiljöverket ett krav om att samtliga inspektörer ska ha andningsskydd, lägst av klassen FFP2. För att skydda anställda från att smittas av coronaviruset.

Trafikverket måste betala 500 000 kronor i vite om åtgärden inte införs.

– Vi kör nio prov varje dag. Vissa kollegor har somnat under körproven eller däckar när de kommer hem, för att de är så trötta. Andra har fått panik eftersom man inte får tillräckligt med luft, säger en inspektör till Sekotidningen.

Trafikverket anser att Arbetsmiljöverket går för långt, samt att beslutet är bristfälligt och otydligt. Bland annat påpekas det att andningsskyddet försvårar koncentrationsförmågan, andningen och kommunikationen under uppkörningen, vilket sammantaget ökar risken för olyckor.

”Andningsskydd är en lämplig åtgärd”

Dessutom har över 85 000 körprov för personbil, buss och lastbil genomförts, med endast ett tillbud med misstänkt smittexponering. Vid dessa tillfällen har inspektören, och den som kör upp haft vanliga munskydd.

Arbetsmiljöverket lyfter fram att FFP2-andningsskydd uppnår ett högre skydd.

”Andningsskydd vid förarprov i bil är en proportionerlig och lämplig åtgärd för att skydda arbetstagaren från att exponeras för coronaviruset.”

Inspektören, som Sekotidningen varit i kontakt med, vill att arbetsgivaren gör anpassningar i scheman, med hänsyn till att man måste ha andningsskyddet. Till exempel att man inte ska behöva ha nio uppkörningar per dag.

– Men det kostar väl för mycket pengar. Jag har själv segat ihop under provet och behövt ta bort andningsskyddet. Vi går dessutom in och ut från bilarna med skyddet, när det blir skiftningar i luftfuktighet och tryck, så kan ventilerna gegga ihop. Då blir det väldigt mycket kondens i skyddet och man får mindre luft. Du kan inte heller byta skydd mitt under ett prov.

Överklagan i Förvaltningsrätten

Den som kör upp måste ha munskydd, alltså i den lägre klassen. Det är den typen av skydd som Trafikverket hellre vill att inspektörerna använder, samt visir och skyddsglasögon.

Trafikverket överklagade Arbetsmiljöverkets beslut i somras vid Förvaltningsrätten och ansökte om inhibition, alltså att beslutet inte ska genomföras innan frågan avgjorts i Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten avslog begäran om inhibition. Trafikverket gick då vidare till Kammarrätten, som gick med på en inhibitionstid, men bara en kort sådan.

Från och med 1 augusti är andningsskydden obligatoriska vid körkortsprov till dess att frågan är helt avgjord i Förvaltningsrätten.