–I slutet av förra veckan fick vi ett sms om att vi inte skulle använda våra kameror och det var samma besked i dag, säger Ivana Evertson, biljettkontrollant och skyddsombud för Seko på ISS biljettkontrollen.

Det är integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som anser att de kroppskameror som SL utrustat biljettkontrollanterna med spelar in för mycket ljud och bild. Kamerorna spelar in även när de inte är påslagna, men raderas då efter en minut.

Räcker med en stillbild

När kontrollanterna sätter på kameran kommer även minuten innan att sparas. Det är för lång tid, enligt IMY. Även i de fall som kamerorna används i hot och våldssituationer. Då räcker det med 15 sekunder.

Särskilt problematiskt, menar IMY, är att kamerorna sätts på för att säkra identiteten på resenärer som betalar tilläggsavgift.

–Det behövs inte film och ljud för att man ska säkerställa identiteten på resenären. Det räcker med en stillbild eller liknande, säger jurist Jeanette Bladh Gustafson til Sekotidningen.

Jag tror inte heller vi behöver filma när vi utfärdar tilläggsavgifterna.

IMY efterlyser även mer detaljerad information till resenärerna om att kontrollanterna filmar och tar upp ljud. Myndigheten anser att det allvarligt att SL inte informerar om att ljud spelas in eftersom resenärer i inte ”rimligen kan förvänta sig att bli avlyssnade”. I dag har personalen en brosch med en kamerasymbol. Det räcker inte enligt IMY.

Ivana Evertson håller med om att resenärerna borde få bättre information, särskilt om att ljud spelas in runt om personalen.

–Det är svårt att se vår brosch bakifrån, säger hon. Jag förstår att det kan vara integritetskränkande när man inte ens vet om det. Jag tror inte heller att vi behöver filma när vi utfärdar tilläggsavgifterna.

Kamerorna en trygghet

Enligt Ivana Evertsson är kroppskamerorna framföra allt en trygghet för kontrollanterna i hot och våldssituationer, vilket IMY också understryker. Kamerorna fyller en viktig funktion i sådana lägen, enligt myndigheten.

Ivana hoppas att kamerorna ska vara kvar. De har varit i bruk sedan december 2018 och är till hjälp för personalen.

IMY har inte tittat på integriteten för personalen, vars röster spelas in kontinuerligt under en arbetsdag. Det har inte ingått i tillsynsuppdraget.

Kamerornas förinspelningsfunktion är igång från arbetsdagens början till dess slut.

Inga liknande tillsynsärenden

–Jag har inte funderat över hur det påverkar oss, säger Ivana. Vi får ofta kritik för att vara otrevliga, med den här tekniken kan vi visa hur det faktiskt ligger till.

Flera trafikföretag och trafikhuvudmän använder kroppskameror, men IMY har inga andra tillsynsärenden på gång, enligt Jeanette Bladh Gustafson. IMY påbörjade sin tillsyn strax innan SL började använda kamerorna.

Sekotidningen har sökt SL för en kommentar.

IMY

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, hette tidigare Datainspektionen och utövar tillsyn av bland annat dataskyddsförordningen och GDPR.