Postnord har sedan i våras gjort kontroller vid nyrekryteringar, att personer har giltig handling som styrker att hen har rätt att jobba i landet. Enligt lag är arbetsgivare skyldiga att säkerställa detta, förklarar Agnes Karlsson, chef för produktion på Postnord.

– Det har senaste åren uppmärksammats från gränspolis att allt fler i Sverige arbetat utan giltigt arbetstillstånd. Detta gör att vi med flera andra arbetsgivare säkrar efterlevnad på våra rutiner. För att undvika oro och diskriminering genomför vi detta nu för alla våra anställda, säger hon.

Skärpta rutiner av arbetstillstånd

Kontrollerna ska ske vid ett individuellt samtal med medarbetarens närmaste chef. Detta ska också göras på Postnords bemanningsföretag.

Det är HR-avdelningen på Postnord som har tagit fram handlingsplanen för att kontrollera att bolagets anställda har rätt att arbeta i Sverige, förklarar Agnes Karlsson, chef för produktion.

Finns det misstanke om att anställda inte har rätt att arbeta i landet?

– Nej, det här är skärpta rutiner och ett lagkrav som vi måste förhålla oss till.


Hur agerar ni om ni upptäcker att någon inte har rätt att arbeta i Sverige?

– Då kommer den chef som uppmärksammar detta att vända sig till HR-avdelningen. Men rent krasst så kommer medarbetaren att få veta att den inte får jobba kvar, säger Agnes Karlsson.

Facket har fått frågor

Seko Posten har fått frågor från medlemmar som ställer sig frågande till beslutet.

– Vi förstår att det kan kännas märkligt när du jobbat på Postnord i 35 år. Att alla kontrolleras känns mer säkert. För annars måste arbetsgivaren plocka ut vissa personer, säger Mårten Pavlov.

Giltig handling – senast juni 2022

Alla anställda ska visa upp giltig handling för sin närmaste chef senast den 30 juni 2022.

För svenska medborgare gäller pass, nationellt ID-kort eller annan giltig ID-handling tillsammans med personbevis.

Medborgare i annat EU/EES-land eller Schweiz ska visa upp pass.

Övriga som är medborgare utanför EU/EES ska visa upp sitt pass tillsammans med giltigt arbetstillstånd eller andra handlingar som styrker rätten att arbeta i Sverige.

Källa: Seko Posten