När Sekotidningen når henne är hon på väg till Lindholmen på Hisingen där medlemmar som förmodligen tas ut i strejk och lockout i dag ska samlas.

-Jag ska samla medlemmarna, det är cirka 12 stycken, och så ska vi tillsammans informera resenärerna om varför trafiken står stilla, säger hon.

I Göteborg är det älvbåtarna som berörs av konflikten, inte skärgårdstrafiken. De går mellan fastlandet och Hisingen och är kollektivtrafik. Enligt Seko sjöfolk innebär det att resenärerna i regel har alternativa sätt att ta sig fram.

Victoria Jacobson är upprörd över att Almega inte vill ge de anställda i skärgårdstrafiken samma löneökningar som resten av arbetsmarknaden fått, men hon är samtidigt inte förvånad över att Almega ser ut att vilja ha konflikt.

-De som är gamla i gemet trodde att de skulle lösa sig, men jag ser arbetsgivarna som nej-sägare, och de sa mycket riktigt nej igår, säger hon.

Stödet för tariffer är stort bland medlemmarna i Göteborg, med något undantag, tror Victoria Jacobson. De flesta är medvetna om att ett individuellt system inbegriper en värdering av arbetet.

-Med individuell lön är det inte alls säkert att man får mer betalt eller att man kan behålla den lön man har. Dessutom har det provats i branschen tidigare och byttes ut för att det inte fungerade. Tarifflönerna är inte tagna ur luften, de fyller en funktion.

Victoria Jacobson tycker att Almega satt facket i en svår situation och hon hoppas att det snart blir en lösning på konflikten.

-Vi har inga extrema krav, vi vill bara behandlas lika som alla andra.