Redan i slutet av februari framkom att Försvarets materielverk, FMV, avbrutit förhandlingarna med Thyssen Krupp om konstruktionen av den nya u-båten A26. FMV gav då Saab i uppdrag att utreda den framtida ”försörjningsstrategin på undervattensområdet”.

Med försvarsminister Karin Enströms besked i Svt i dag är affären med Kockums avslutad.

För John Ahlmark, kommunikationschef på Kockums, är beskedet ingen nyhet.

-Det har vi känt till sedan början av mars. Våra ägare och staten förhandlar om en lösning av problemet. Det är bara våra anställda som har kompetensen att designa och bygga u-båtar i Sverige. Saab har visserligen försökt värva personal men det är bara en bråkdel som valt att gå över, säger han.

Vad en ”lösning på problemet” innebär vill han inte gå in på.

-Det vet jag inte mycket om. Det är staten och Thyssen Krupp som förhandlar om det, säger John Ahlmark.

Enligt Karin Enström är det Thyssen Krupps ointresse för att sälja den nya u-båtsmodellen till andra länder som gör att regeringen inte vill fullfölja affären.