-Det är parternas ansvar att antingen ta kontakt med varandra eller med oss för att träffa ett nytt avtal. Vi väntar på parterna och står till förfogande, säger Malte Eriksson, en av medlarna i konflikten mellan Seko och Almega.

Han säger att söndagens medlingsbud, som arbetsgivarna tackade nej till, kom till på medlarnas initiativ. Nu vidtar medlarna inga åtgärder.

Enligt Malte Eriksson har medlingen varit knepig eftersom parterna står mycket långt ifrån varandra i synen på kollektivavtalet. Det är inte tolkningar parterna bråkar om utan om innehållet.

Almega hävdar i samband med konflikten att de vill ha ett modernare kollektivavtal.

-Vi kan inte åstadkomma det, det är en fråga för parterna att komma överens om vad som är ett moderniserat avtal, säger Malte Eriksson som framhåller att medlarna bara kan medla på de yrkanden som lagts och att Almega inte yrkat på ett nytt kollektivavtal.