-Jag sökte och fick jobbet. Jag börjar i mitten av mars, säger han till Sekotidningen. Det har varit några tuffa år, jag är fysiskt sliten efter att ha arbetat fackligt i 15 år. Det är dags att gå vidare, jag har meddelat klubben och förbundet.

Han är medveten om att han kommer att få en hel del kritik för sitt val att gå över till arbetsgivarsidan.

-Jag har fått en hel del gliringar redan, men jag är inte rädd för kritik från medlemmarna. Jag har lagt ner mycket tid på att arbeta fackligt och kan se mig själv i spegeln. Jag har stridit för medlemmarna, säger Jonas Pincini.

Han har gjort sig känd som en hård kritiker av Veolia och tidigare DSB. En kritik som varit befogad, anser han. Det gör också att han kommer in i sin nya roll med förväntningar på att det ska bli förändringar för personalen.

-Jag får ta det onda med det goda när jag nu blir arbetsgivarrepresentant. Det kan bli himmel eller helvete, jag hoppas att det blir himmel för tågvärdarna på Kustpilen.