Strejken ledde till att de timanställda i tågbranschen fick upp sina löner och andelen visstids- och deltidsanställda begränsades till 5 procent lokalt inom Veolia, idag Transdev.

Seko centralt är nöjda, medan företrädare för den lokala klubben på Transdev är besvikna.

Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson tycker fortfarande att konflikten var framgångsrik.
Han pekar framförallt på de centrala delarna i avtalet, som löneökningen för alla timanställda i
spårbranschen, och att 225 arbetsdagar utgör ett arbetat år även för visstidsanställda.

Lokalt på Transdev Öresundståg är klubbens företrädare nöjda med löneutfallet. De timanställda har fått sina löneökningar. Tidigare har klubben konstaterat att antalet uppsägningar blev lägre än befarat.

Men den dominerande känslan bland de förtroendevalda verkar ändå vara besvikelse. Framförallt över att andelen arvodister, visstidsanställda är högre än överenskommet i avtalet. Och över
arbetsgivarens ”ovilja” att samverka och informera.

Lokföraren Lars Holmqvist är nyvald klubbordförande. Han säger att Transdev meddelat att andelen arvodister var mellan 10 och 12 procent i maj, avtalet säger maximalt 5 procent.
– I början av juni ska vi få nya siffror men jag räknar med att andelen då har stigit. Jag har frågat
arbetsgivaren hur de vill hantera olika anställningsformer framöver men har inte fått något svar,
säger han.
Transdev hävdar, enligt facket, att det inte går att erbjuda fasta tjänster, trots att avtalet även på den punkten säger att det i första hand ska vara fasta heltidsjobb.
– Vi har timanställda som jobbat tillräckligt länge för att ha rätt till en tillsvidareanställning, säger
Lars Holmqvist.

Transdev pekar i sin tur på att avtalet säger att Seko lokalt ska medverka till att uppnå en effektivitet
i arbetstidsuttaget på 96–98 procent, det vill säga så stor del av arbetstiden ska personalen
vara på tågen.Det har varit svårt att komma överens om hur det ska tolkas.

– Det måste redas ut vad det innebär. Kanske prövas centralt, funderar Lars Holmqvist.

Valle Karlsson vill inte kommentera det lokala arbetet. Han säger att det är en fråga för de lokala parterna att komma överens och att båda har utfästelser till varandra.

Mikael Silver, driftschef på Transdev Öresundståg säger till Sekotidningen att det stämmer att företaget inte nått målet med högst fem procent visstidsanställda och inte heller effektivitetsmålet. Hur många procent visstidare det är i dag vill han inte berätta.

På frågan varför Transdev inte lever upp till målen svarar han att det krävs mer arbete med den lokala anpassningen. Det arbetet är inte avslutat.

-Det är komplext att göra scheman. Men vi har redan påbörjat arbetet med nästa turlista för 2016 och då hoppas jag att vi når ända fram.