Frågan om Norrbotniabanans vara eller icke vara har stötts och blötts under lång tid. Framför allt har många ifrågasatt den samhällsekonomiska lönsamheten i projektet.

Trafikverket menar att även om kostnaden blir hög, 20-26 miljarder, så är det en nyttig investering på sikt. Eventuellt kan EU bidra med en del av kostnaden, då man tidigare lovat att ställa upp med 20 procent för byggandet av järnväg runt Bottenviken i Sverige och Finland.

När bygget kan starta är osäkert, men det skrivs in i nästkommande infrastrukturplan.

I dag tar det omkring fem timmar att resa med tåg de 27 milen mellan Umeå och Luleå. Med Norrbotniabanan skulle restiden halveras.