Jan Gebring är klubbordförande på Årstaterminalen och bekymrad över neddragningarna.

–Vi har minskande volymer och vi flyttar över arbete till andra terminaler och det måste vi som facklig organisation förhålla oss till, men det är svårt att veta vilka konsekvenser nedskärningarna får, säger han.

Den övertalighet facket förhandlat om under våren och som lett till att 25 personer sägs upp, ytterligare minst lika många har erbjudits pensionslösningar, kan dock vara rimlig, enligt Jan Gebring.

–Till hösten finns ett krav på att ta bort ytterligare 75 årsarbetskrafter. Det tror vi inte är möjligt utan att försämra verksamheten. Redan i dag har vi stora kvarligg, post som inte hinner sorteras i tid, säger han.

Klubben och Seko Posten ska träffa Posten Meddelandes vd Andreas Falkenmark för att försöka få ledningen att ”sansa sig” och stoppa ytterligare nedskärningar.

–Vi riskerar annars att få missnöjda kunder som inte får sin post, säger Jan Gebring.

19 av de 25 som sagts upp omfattas av Postens omställningsavtal. Övriga sex har inte kvalificerat sig.