JO konstaterar också att det är bristen på anstaltsplatser med hög säkerhetsklass som orsakar överbeläggning på häktena. Därför bör Kriminalvården skapa nya ordinarie platser på anstalterna.

Statistik som JO tagit fram bekräftar bilden av trängsel och platsbrist på landets häkten. Samtliga häkten som JO inspekterat under våren har tidvis haft en beläggning över 100 procent.

Unga placeras med vuxna

För att få plats med intagna väljer häktena dels att dubbelbelägga celler som är minst 8 kvadratmeter, dels att använda besöksrum och andra rum som celler. Några häkten har låtit häktade sitta kvar i polisens arrest. Häktet Malmö har placerat ungdomar under 21 år tillsammans med vuxna när ungdomsavdelningen varit full.

Överfulla häkten

JO granskar Kriminalvårdens överfulla häkten

Nyhet

JO kritiserar förhållandena för intagna som måste dela cell. Dubbelbeläggningen leder till att det blir svårare för de intagna att hålla kontakt med anhöriga, det blir varmt och flera häkten lägger bara in madrasser i cellerna.

Många intagna mår dåligt när de ska gå på toaletten eftersom den oftast saknar dörr. Den som går på toa i en låst cell måste göra det helt öppet för sin cellkamrat. Där det funnits dörr har den plockats bort av säkerhetsskäl. JO noterar att personalen ibland hänger för ett draperi eller liknande.

Det finns exempel på att intagna tagits till sjukhus efter att de inte gått på toaletten.

30 platser på Kumla

För att lätta på trycket på häktena beslutade Kriminalvården under våren att utöka antalet platser på riksmottagningen på Kumla. Genom att dubbelbelägga celler på mottagningen skapades 30 platser den 1 april. I höst ska Kumla få ytterligare 26 platser, fördelade på övriga avdelningar. Åtgärden är tillfällig och gäller året ut.

JO noterar att Kumla hittills endast ökat bemanningen med två handläggare på Kumla och att personalen tycker att det blivit stressigt med fler intagna.

–Vi har fått ett visst resurstillskott till riksmottagningen, men risken för hot och våld ökar när klienter blir inlåsta två personer i en cell, säger Thomas Hagsten är ordförande för Seko på Kumla.

Minst 6 timmar sysselsättning

De 26 platser som tillkommer i höst är i normala celler och kommer att ställa större krav på bemanning, enligt Thomas Hagsten.

–Vi ska bereda alla sysselsättning minst 6 timmar per dag, vilket ställer krav på mer personal. Vi går igenom behovet just nu, säger Thomas Hagsten.

Han ser en risk att dubbelbeläggningen blir en permanent lösning, särskilt när politiker och andra ansvariga hävdar att det hittills fungerat bra.

Kumla har planer på att ta fram 50-60 nya ordinarie platser inne på området. Ett hus som stått tomt i många år ska rivas och ett nytt byggas på samma ställe.

Väntar på att bygge ska starta

–Om Kriminalvården lyssnat på oss hade det varit klart för länge sen. Vi pekade på att det behövdes för flera år sedan. Nu väntar vi på ett besked om när bygget ska påbörjas. När det blir av kommer en hel del problem att lösas, säger Thomas Hagsten.

Kriminalvården har fram till september att svara på JO:s fråga. JO återkommer i höst med en rapport om inspektionerna.