Det säger Jeanette Lundvall, lantbrevbärare på Postnord i Uddevalla.

När hennes far avled förra året blev det en tvist om arvet och Jeanette visste inte hur hon skulle göra för att lösa problemet. Hon vände sig till en jurist på Help, försäkringsbolaget som Seko tecknat ett avtal med.

– Jag hade kontakt med en jurist i flera månader och hon gav mig den kunskap jag saknade för att lösa tvisten. Hon var dess- utom en bra och medkännande person. Nu har det löst sig till det bästa, säger Jeanette.

När Seko gick ut med information om försäkringen för ett par år sedan var den som inte ville ha den tvingad att tacka nej. Försäkringen kostar extra. För Jeanette var det självklart att säga ja.

– För många år sedan behövde jag juridisk hjälp efter en olyckshändelse i familjen. Det var svårt och kostade mycket pengar. Den här gången hade jag inte klarat det ekonomiskt, säger Jeanette Lundvall.