Hur går det ihop trafikchef Björn Östlund?
– Det stämmer att vi inte får kompensation för de kostnadsökningar vi har. Men vi måste göra de här satsningarna, vi klarade inte vintern som gick. Vi får se över hela budgeten.
Enligt uppgift har inte Trafikverket betalat sina underhållsentreprenörer för de merkostnader de hade under vintern. SJ och andra tågoperatörer har begärt ersättning.
Björn Östlund säger att några fakturor återstår att förhandla om.
– Sommaren kom emellan.
Per-Gunnar Andersson, Seko på Infranord, säger att Trafikverket inte gjort ett dugg för att förbättra situationen. De 400 miljonerna är bara till för att det ska se ut som man gör något.
Enligt Björn Östlund ska pengarna bland annat gå till fler snöröjningsfordon, mer personal och höjd beredskap. Växlar som inte fungerade i vintras ska ses över. De många olyckorna bland banarbetare, med många dödsfall, leder till mer arbete med säkerheten.
– Vi ska bland annat göra arbetsplatsbesök för att kontrollera att entreprenörerna gör vad de ska för säkerhet och arbetsmiljö.