Som vänta röstade de borgerliga ledamöterna för och de röd-gröna emot. Den omstridda lagen börjar därmed gälla den 15 april.
   Oppositionen har in i det längsta försökt skjuta upp omröstningen genom att hävda att den strider mot grundlagen. Både lagrådet och konstitutionsutskottet har dock avfärdat att så är fallet.
   Den röd-gröna oppositionen ger inte upp för det utan säger att lagen kommer att rivas upp vid ett eventuellt maktskifte i höstens val.
   Enligt lagen får stridsåtgärder inte vidtas om den utländska arbetsgivaren kan visa upp att man uppfyller minimikraven i det svenska kollektivavtalet för branschen.