En stor del av Italiens buss-, tunnelbane- och tågförare strejkade fredagen 12 december i den generalstrejk som tre av de största facken utlyst. I Turin i norra Italien stod all kollektiv trafik i princip stilla under större delen av fredagen. I Rom stod hela tunnelbanan still.

Förarna skulle egentligen inte strejka, eftersom regeringen förbjudit strejk och varje strejkande i så fall riskerade sanktioner. Facken bestämde i sista stund att ta ut dem i strejk ändå, och då tog regeringen tillbaka sitt beslut, troligen för att inte försämra ytterligare det redan spända förhållandet till de stora förbunden. Nu riskerar fackförbunden själva böter eftersom strejken inom kollektivtrafiken klassats som samhällsfarlig ändå, men de enskilda strejkande kommer inte att straffas.

Förarna strejkar dels för att de inte fått några lönehöjningar, inte ens som kompensation för inflationen, sedan 2009, dels för att de anser att arbetsmiljön blivit betydligt mer stressig de senaste åren på grund av neddragningar. Många busschaufförer har dessutom utsatts för våld de senaste månaderna, speciellt i storstäderna, och facken anser inte att arbetsgivarna tar problemet på allvar.

Generalstrejken samlade runt två tredjedelar av alla Italiens anställda. Inom hela den offentliga sektorn var uppslutningen betydligt större, även om kollektivtrafiken hade den största uppslutningen av alla branscher.